It looks like you're in United States

Odporúčame, aby ste výrobky SmoothSkin kupovali len od schválených predajcov. Tieto stránky s výrobkami nájdete na našej webovej lokalite alebo vám ich poskytne naše oddelenie starostlivosti o zákazníkov.

Žiaľ, existujú aj webové stránky, ktoré predávajú falošné výrobky SmoothSkin. Tieto vyzerajú legitímne a sú vyrobené tak, aby oklamali a presvedčili spotrebiteľov, že ide o pravé výrobky SmoothSkin, často za nižšiu cenu.

Vždy sa uistite, že si kupujete pravé výrobky od schváleného predajcu SmoothSkin.  Tieto stránky s výrobkami nájdete na našej webovej lokalite alebo vám ich poskytne naše oddelenie starostlivosti o zákazníkov.

Falošné elektrické zariadenia môžu byť nebezpečné. Nemuseli prejsť prísnymi testovacími postupmi, ktoré musia spĺňať pravé výrobky SmoothSkin, aby zabezpečovali najvyššie štandardy, a môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom, popáleniny alebo poškodenie pokožky. Okrem toho môžu mať výrazne nižší výdaj energie, čo znamená, že nebudú účinne redukovať chĺpky.

Pri nákupe na stránkach s falošnými výrobkami môžu tiež spotrebitelia riskovať krádež totožnosti alebo podvod.

Vždy sa uistite, že si kupujete pravé výrobky od schváleného predajcu SmoothSkin.  Tieto stránky s výrobkami nájdete na našej webovej lokalite alebo vám ich poskytne naše oddelenie starostlivosti o zákazníkov. Naša záruka na výrobok sa vzťahuje len na pravé výrobky SmoothSkin. Nedokážeme ju rozšíriť na neautentické alebo falošné výrobky.

Tento problém berieme veľmi vážne a spolu s tímami pre policajné, colné a obchodné štandardy po celom svete aktívne vyšetrujeme všetky hlásenia a informácie týkajúce sa falošných výrobkov SmoothSkin. Bezpečnosť našich zákazníkov je pre nás na prvom mieste.

Ak máte akékoľvek informácie, kontaktujte nás na adrese fake@smoothskin.com.

Áno. Napriek našej maximálnej snahe identifikovať a nahlásiť stránky s falošnými výrobkami, ako aj falošné výrobky, stále tu vzniká možnosť, že sa vyskytnú vo výsledkov vyhľadávania vyhľadávačov.

Vždy sa uistite, že si kupujete pravé výrobky od schváleného predajcu SmoothSkin.  Tieto stránky s výrobkami nájdete na našej webovej lokalite alebo vám ich poskytne naše oddelenie starostlivosti o zákazníkov.

Áno, no aj keď niektorí predajcovia predávajú pravé výrobky, na sociálnych sieťach, predajných a aukčných stránkach sa ponúkajú aj falošné výrobky, ktoré môže byť náročné identifikovať.

Odporúčame, aby ste sa uistili, že si kupujete pravé výrobky od schváleného predajcu SmoothSkin.  Tieto stránky s výrobkami nájdete na našej webovej lokalite alebo vám ich poskytne naše oddelenie starostlivosti o zákazníkov.

Cyden Ltd © 2022