It looks like you're in United States

Zápach spálenia počas používania môže znamenať, že ošetrované miesto nebolo na ošetrenie správne pripravené. Pokožka musí byť úplne bez chĺpkov (na dosiahnutie výsledkov ohoľte; ak sa chĺpky úplne neodstránia, môže dôjsť k poškodeniu prednej časti), čistá a suchá. Ak nad povrchom pokožky zostanú viditeľné zvyšky chĺpkov, počas ošetrenia zariadením SmoothSkin môžu zhorieť. Ak máte obavy, prestaňte s ošetrením a kontaktujte nás.

Vôbec nie. Zariadenie SmoothSkin Bare je vybavené výkonným ventilátorom na chladenie elektrických súčastí a niekedy musí zariadenie mierne spomaliť, aby ventilátor vykonával svoju úlohu účinne.

Po každom použití opatrne utrite mäkkou suchou tkaninou a skontrolujte, že sklenený filter nie je poškodený. Hlavu zariadenia (zlatá alebo strieborná časť) možno demontovať.  Ďalšie pokyny nájdete v návode na obsluhu.

Pri pokožke nemá byť žiadne sklo. Sklenený filter je ukrytý vzadu v zariadení.

Je to absolútne normálne; lampa bola kvalitne skonštruovaná a prešla kontrolami kvality podľa najprísnejších noriem. Nemá to vplyv na výstupný výkon.

Indikuje poruchu prístroja. Prístroj prestaňte používať a kontaktujte linku pomoci pre zákazníkov.

Nerobte paniku! Je to spôsobené zvyškami chĺpkov, strniska alebo nečistôt na povrchu pokožky, žiadnym spôsobom to nevplýva na výkon zariadenia a je to len kozmetická chyba.

V budúcnosti ohoľte a očisťte miesto, ktoré chcete ošetrovať tesne pred samotným ošetrením. Ak sú na zariadení značky, demontujte zlatú alebo striebornú prednú časť a vykonajte vyčistenie podľa návodu na obsluhu.

Ak vaše obavy pretrvávajú, kontaktujte nás a požiadajte o radu.

Zariadenie pripojte do elektrickej siete. Snímač tónu pokožky celý pritlačte k pokožke. Vaša pokožka môže byť na ošetrenie veľmi tmavá. Znova skontrolujte tabuľku tónov pokožky na začiatku návodu na obsluhu. Ak nebude fungovať, kontaktuje nás.

Zariadenie SmoothSkin Bare dokáže generovať neobmedzený počet zábleskov, preto sa nemusíte obávať o jeho vybitie.

Cyden Ltd © 2022