It looks like you're in United States

Vypnite zariadenie a vypnite napájanie na zástrčke. Nepoužívajte 30 sekúnd. Správne pripojte všetky káble a zariadenie zapnite. Ak budú indikátory svietiť, kontaktujte nás.

Zápach spálenia počas používania môže znamenať, že ošetrované miesto nebolo na ošetrenie správne pripravené. Pokožka musí byť úplne bez chĺpkov (na dosiahnutie výsledkov ohoľte; ak sa chĺpky úplne neodstránia, môže dôjsť k poškodeniu prednej časti), čistá a suchá. Ak nad povrchom pokožky zostanú viditeľné zvyšky chĺpkov, počas ošetrenia zariadením SmoothSkin môžu zhorieť. Ak máte obavy, prestaňte s ošetrením a kontaktujte nás.

Po každom použití opatrne utrite mäkkou suchou tkaninou a skontrolujte, že sklenený filter nie je poškodený. Hlavu zariadenia (ružovo-zlatá časť) možno demontovať.  Ďalšie pokyny nájdete v návode na obsluhu.

Pri pokožke nemá byť žiadne sklo. Sklenený filter je ukrytý vzadu v zariadení.

Je to absolútne normálne; lampa bola kvalitne skonštruovaná a prešla kontrolami kvality podľa najprísnejších noriem. Nemá to vplyv na výstupný výkon.

Najprv skontrolujte, či je zástrčka adaptéra riadne zasunutá do samotného prístroja. Musí byť zasunutá na doraz. Ak sa zariadenie aj naďalej vypína, kontaktujte nás.

Znamená to, že vaša pokožka je na ošetrenie veľmi tmavá alebo snímače neboli správne priložené k pokožke.  Priložili ste hlavu zariadenia a okienko na ošetrenie tak, aby sa celá dotýkala? – t. j. obe malé okienka na bokoch veľkého okienka na ošetrenie sa musia dôkladne pritlačiť k pokožke.

Ak je vaša pokožka veľmi tmavá, zariadenie nebude fungovať – kontaktujte nás a požiadajte o pomoc.

Nerobte paniku! Je to spôsobené zvyškami chĺpkov, strniska alebo nečistôt na povrchu pokožky, žiadnym spôsobom to nevplýva na výkon zariadenia a je to len kozmetická chyba.

V budúcnosti ohoľte a očisťte miesto, ktoré chcete ošetrovať tesne pred samotným ošetrením. Ak sú na zariadení značky, demontujte zlatú prednú časť a vykonajte vyčistenie podľa návodu na obsluhu.

Ak vaše obavy pretrvávajú, kontaktujte nás a požiadajte o radu.

Najprv:

  • pripojte napájací kábel k základni samotného prístroja;
  • napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky;

stlačte tlačidlo STANDBY/READY.  Farba tlačidla sa musí zmeniť z MODREJ na BIELU.  Ak ste zariadenie nepoužívali 3 minúty, tlačidlo sa zmení na MODRÉ a zariadenie sa prepne do POHOTOVOSTNÉHO režimu, preto nebude vydávať záblesky.  Stlačte tlačidlo STANDBY/READY. Pred začatím ošetrenia musí byť BIELE.  Ak zariadenie aj napriek tomu nefunguje, kontaktujte nás a požiadajte o pomoc.

SmoothSkin Muse dokáže vydať neobmedzený počet zábleskov, preto vydrží celoživotne. Na všetky výrobky sa vzťahuje 2-ročná záručná lehota na chyby.

Po priložení snímačov tónu pokožky na ošetrované miesto sa modré svetlo emitované snímačmi od vašej pokožky odrazí. Zariadenie potom nielen deteguje vhodnosť vašej pokožky na ošetrenie, no prispôsobí aj výkon podľa tónu pokožky, aby sa maximalizovali výsledky.

Aby ste zo systému SmoothSkin Muse vyťažili maximum, musíte ho používať raz týždenne, a to nepretržite počas 12 týždňov. Použitie systému SMOOTHSKIN MUSE viac než raz za týždeň neprináša žiadne lepšie výsledky.

Počas zopár prvých týždňov uvidíte niekoľko rastúcich chĺpkov, no upokojte sa. Pôjde pravdepodobne o chĺpky, ktoré neboli ošetrené počas svojej rastovej fázy (keď je intenzívne pulzné svetlo najúčinnejšie). Treba pokračovať s ošetreniami. Po približne 4 týždňoch by ste mali badať menší opätovný rast chĺpkov. Nemáte fantastický pocit? Nejaké chĺpky budete musieť ošetriť, pretože treba každý chĺpok zachytiť v jeho rastovej fáze, no nebojte sa, odteraz to bude už len lepšie, preto pokračujte!

Po skončení 12-týždňového počiatočného ošetrovania už nebudú žiadne problémy. Podľa potreby budete musieť vykonávať doplnkové ošetrenie na udržanie výsledkov, zvyčajne raz za 4 až 8 týždňov alebo podobne.

Cyden Ltd © 2021