It looks like you're in United States

Zápach spálenia počas používania môže znamenať, že ošetrované miesto nebolo na ošetrenie správne pripravené. Pokožka musí byť úplne bez chĺpkov (na dosiahnutie výsledkov ohoľte; ak sa chĺpky úplne neodstránia, môže dôjsť k poškodeniu prednej časti), čistá a suchá. Ak nad povrchom pokožky zostanú viditeľné zvyšky chĺpkov, počas ošetrenia zariadením SmoothSkin môžu zhorieť. Ak máte obavy, prestaňte s ošetrením a kontaktujte nás.

Vypnite zariadenie a vypnite napájanie na zástrčke. Nepoužívajte 30 sekúnd. Správne pripojte všetky káble a zariadenie zapnite. Ak budú indikátory svietiť, kontaktujte nás.

Po každom použití opatrne utrite mäkkou suchou tkaninou a skontrolujte, že sklenený filter nie je poškodený. Hlavu zariadenia (ružovo-zlatá časť) možno demontovať.  Ďalšie pokyny nájdete v návode na obsluhu.

Pri pokožke nemá byť žiadne sklo. Sklenený filter je ukrytý vzadu v zariadení.

Je to absolútne normálne; lampa bola kvalitne skonštruovaná a prešla kontrolami kvality podľa najprísnejších noriem. Nemá to vplyv na výstupný výkon.

Najprv skontrolujte, či je zástrčka adaptéra riadne zasunutá do samotného prístroja. Musí byť zasunutá na doraz. Ak sa zariadenie aj naďalej vypína, kontaktujte nás.

Znamená to, že vaša pokožka je na ošetrenie veľmi tmavá alebo snímače neboli správne priložené k pokožke.  Priložili ste hlavu zariadenia a okienko na ošetrenie tak, aby sa celá dotýkala? – t. j. obe malé okienka na bokoch veľkého okienka na ošetrenie sa musia dôkladne pritlačiť k pokožke.

Ak je vaša pokožka veľmi tmavá, zariadenie nebude fungovať – kontaktujte nás a požiadajte o pomoc.

Nerobte paniku! Je to spôsobené zvyškami chĺpkov, strniska alebo nečistôt na povrchu pokožky, žiadnym spôsobom to nevplýva na výkon zariadenia a je to len kozmetická chyba.

V budúcnosti ohoľte a očisťte miesto, ktoré chcete ošetrovať tesne pred samotným ošetrením. Ak sú na zariadení značky, demontujte zlatú prednú časť a vykonajte vyčistenie podľa návodu na obsluhu.

Ak vaše obavy pretrvávajú, kontaktujte nás a požiadajte o radu.

Najprv:

  • pripojte napájací kábel k základni samotného prístroja;
  • napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky;

stlačte tlačidlo STANDBY/READY.  Farba tlačidla sa musí zmeniť z MODREJ na BIELU.  Ak ste zariadenie nepoužívali 3 minúty, tlačidlo sa zmení na MODRÉ a zariadenie sa prepne do POHOTOVOSTNÉHO režimu, preto nebude vydávať záblesky.  Stlačte tlačidlo STANDBY/READY. Pred začatím ošetrenia musí byť BIELE.  Ak zariadenie aj napriek tomu nefunguje, kontaktujte nás a požiadajte o pomoc.

Cyden Ltd © 2022