It looks like you're in United States

Spojte sa s nami jedným zo spôsobov na stránke kontaktujte nás.

Svrbenie je bežný vedľajší účinok ošetrenia intenzívnym pulzným svetlom. No ak intenzívne svrbenie trvá dlhšie než 24 hodín, prestaňte zariadenie okamžite používať a pred opätovným použitím systému SmoothSkin sa poraďte so všeobecným lekárom.

Okamžite prestaňte vykonávať ošetrenia.  Odporúčame navštíviť všeobecného/odborného lekára a požiadať o radu. Medzitým nás kontaktujte. Naši vyškolení poradcovia vám zašlú dotazník o zdravotnom stave, ktorý vyplníte a zašlete ho späť.  Keď to vykonáte, pomôžeme vám, aby ste nerobili žiadne chyby počas prípravy a režimu ošetrenia.

Systém SmoothSkin má klinicky preukázané výsledky, no každý človek je iný. Úspešnosť ošetrenia môže závisieť od množstva problémov, ako je zachytenie chĺpka presne počas fázy rastu ale aj od hormonálnych zmien/porušenia rovnováhy.

Ak potrebujete ďalšiu podporu a tipy počas používania systému SmoothSkin, kontaktujte nás. A zapamätajte si, že zariadením SmoothSkin Bare môžete ošetriť všetky husto ochlpené miesta viacerými prechodmi po jednom mieste (rovnakým miestom možno zariadením prejsť maximálne 3-krát).

Ak chcete počas používania systému SmoothSkin používať prikladanie, stačí samotný prístroj priložiť, stlačiť a uvoľniť aktivačné tlačidlo. Odoberte od pokožky a opatrne znova priložte na ďalšie ošetrované miesto. Je to najvhodnejšie pre malé plochy, ako je podpazušie a tvár.

Ak chcete používať kĺzavý režim, samotný prístroj priložte k pokožke, stlačte a podržte aktivačné tlačidlo a medzi jednotlivými zábleskami posúvajte samotným prístrojom po pokožke. Prístroj sa snažte posúvať rovnakou rýchlosťou, aby ste pokryli celú plochu bez prekrývania alebo vynechaných miest. Je to najvhodnejšie pre väčšie plochy, ako sú nohy.

Cyden Ltd © 2022