หลงรักผิวเรียบเ

นียนของคุณ

ด้วยเทคโนโลยีการกำจัดขนถาวร
ที่ซับซ้อนและทันสมัยที่สุดในโลก

SmoothSkin Pure Fit

ให้ผลลัพธ์เร็วขึ้นและนานขึ้น

ก้าวล้ำนำหน้า

รวดเร็วและทรงพลัง

ปลอดภัย

ประสิทธิภาพสูง

SmoothSkin Pure Mini

โซลูชันอัจฉริยะขนาดกะทัดรัด

ก้าวล้ำนำหน้า

รวดเร็วและทรงพลัง

ปลอดภัย

ประสิทธิภาพสูง

เห็นผลชัดเจนใน 2

สัปดาห์

ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าสามารถกำจัดขนได้ถึง 

97% ใน

12 สัปดาห์*

*Assessed in a clinical study performed on two body areas (lower leg and underarm) – individual results may vary.

หลังจากผ่านไป 2 สัปดาห์

หลังจากผ่านไป 8 สัปดาห์

หลังจากผ่านไป 12 สัปดาห์

ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัลทั่วโลก