SmoothSkin IPL,

ความลับของผิวไร้ขนแบบถาวร

SmoothSkin IPL,

ความลับของผิวไร้ขนแบบถาวร

IPL คืออะไร

IPL (Intense Pulsed Light) เป็นวิธีการกำจัดขนถาวรแบบใช้แสง ซึ่งมุ่งเป้าไปที่เมลานิน (เม็ดสี) ในเส้นขน เพื่อหยุดวงจรการเจริญเติบโตของเส้นขน และป้องกันไม่ให้ขนงอกใหม่โดยไม่ทำร้ายผิวหนัง

IPL ทำงานอย่างไร

1. พลังงานแสงจะส่งผ่านผิวหนังด้านนอก และจะถูกดูดซับโดยเม็ดสีเมลานินที่อยู่ในแกนเส้นขน

2. แสงที่ถูกดูดซับจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน (ที่ใต้ผิวหนัง) ซึ่งจะหยุดการทำงานของรากขน และเป็นผลให้หยุดการเจริญเติบโตของขนต่อไป

3. ขนที่ผ่านขั้นตอนนี้จะหลุดร่วงเองตามธรรมชาติเมื่อผ่านไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นตั้งแต่ 2-3 วันไปจนถึง 1-2 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคน

4. ทำซ้ำทุกสัปดาห์เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เพื่อให้ครอบคลุมระยะการเจริญเติบโตของขนทุกเส้น

เพราะอะไรเราจึงแนะนำให้ใช้รอบเวลา 12 สัปดาห์

วงจรของการเจริญเติบโตของเส้นผมประกอบด้วย 3 ระยะ ขนแต่ละเส้นไม่ได้เติบโตในระยะเดียวกันพร้อมๆ กัน และเทคโนโลยี IPL นั้นจะได้ผลกับระยะ anagen /ระยะเจริญเติบโตเท่านั้น เราจึงแนะนำให้คุณใช้อุปกรณ์นี้เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำทรีทเมนต์อย่างน้อยหนึ่งครั้งกับขนทุกเส้นในระยะเจริญเติบโต

IPL เหมาะกับตัวฉันหรือไม่

IPL technology is based on the relation between melanin in the skin and hair, which means it can be ineffective for light-haired users and unsafe for deep-skinned users. IPL is very effective on skin tones 1-5 and on blonde to dark hair.

SmoothSkin devices come with a built-in skin tone sensor, meaning it will only flash on skin tones that are safe to receive IPL, preventing any harm to your skin.

หัตถการนี้จะให้ความรู้สึกอย่างไร

หัตถการจาก SmoothSkin อาจทำให้รู้สึกผิดปกติเล็กน้อยในตอนแรก ผู้ใช้ส่วนใหญ่บรรยายว่าตนรู้สึกอุ่นๆ และไม่รู้สึกเจ็บปวด

 

*ประเมินจากการศึกษา Bare+ ในผู้ใช้งานที่บ้าน (ก.พ. 2021) เป็นระยะเวลา 13 สัปดาห์ในบริเวณต่างๆ ของร่างกาย (ใต้วงแขน ขาท่อนล่าง และบริเวณเล็กๆ) ผู้ใช้บอกผลลัพธ์แบบอัตวิสัยที่รายงานด้วยตนเอง เกี่ยวกับประสิทธิผลและความพึงพอใจของผู้ใช้ ต่ออุปกรณ์ SmoothSkin